SIMAB ska göra Skånes och Hallands fastigheter säkra

Vår övergripande affärsidé är: "SIMAB ska göra Skåne och Hallands fastigheter säkra." Bakom den idén ligger vår övertygelse om hur viktigt det är att brandskydds- och ventilationskontroller utförs på ett korrekt sätt och med hänsyn till gällande lagar och regler.

För oss på SIMAB handlar säkerhet inte enbart om att förebygga brandrisker - säkerhet är även frisk luft i våra bostäder. Det vet varje person med svåra allergier en hel del om, till exempel.

När du får besök av SIMAB kan du vara helt säker på att vi är välutbildade och kunniga yrkespersoner med lång erfarenhet som gör opartiska bedömningar av den anläggning vi har kommit för att inspektera.

Vi sätter säkerheten främst, var så säker!