Vi är Sotarna

Sotning och ventilation berör alla - inte bara de som har en egen eldstad. Både sotning och ventilation handlar om säkerhet, komfort och hälsa. Inspektioner, installationer och tillstånd är reglerade i lagen, därför är det viktigt att anlita ett oberoende och objektivt.

Säker eldning  
SIMAB ska tillgodose kommuninvånarnas behov av trygghet och säkerhet, vad avser sotningrengöring och brandskyddskontroll av skorstenar, eldstäder, rök- och avgaskanaler samt imkanaler.

SIMAB ansvarar för sotning och brandskyddskontroller i Malmö, Burlöv, Vellinge, Trelleborg,  Landskrona, Skurup, Lomma, Staffanstorp, Bjuv, Svalöv, Höganäs och Laholm.

Säker matlagning 
Rengöring av imkanaler, besiktning, sotning & brandskyddskontroll i storkök och restauranger. Fettfria kanaler för en ren, fräsch och säker miljö.

Ren luft 
SIMAB arbetar med ventilationsrensning, injustering och OVK på arbetsplatser, skolor, kommersiella lokaler och bostäder i både hyresfastigheter/bostadsrättsföreningar och småhus.  

Energi  
SIMAB hjälper Dig att Energideklarera Ditt hus. Gäller bland annat vid försäljning av småhus eller villor som är byggda efter 2009.

Historia

Ett jobb för rackare

Redan på 1500-talet började man sota skorstenar. Då uppfanns nämligen spjället för att inte låta värmen gå rakt ut i det fria och ”elda för kråkorna.” Från början var det bödelns hjälpredor, de så kallade rackarna som utförde detta smutsiga och dåligt ansedda jobb.

I början på 1700-talet ökade statusen på yrket. Då kom den första stadgan som styrde skyldigheten att få sotning utförd. I slutet av 1700-talet tillsattes 

Sotarmästare och dessa blev tilldelade distrikt där de svarade för att sotning blev utförd. Sotningen blev ett hantverk 1876 och är så än idag.

222 år i privat regi, några i kommunal…

I 222 år drevs sotningen i Malmö i privat regi. 1972 togs första steget mot kommunal sotning då tre av sex sotningsdistrikt i Malmö kommunaliserades. Fram till 1985 anslöts övriga tre sotningsdistrikt till den kommunala sotningen. 1994 blev sotningen ett kommunalt aktiebolag med namnet Sotarna i Malmö AB, SIMAB. 

…och privat igen

I början av 2004 såldes SIMAB och numera drivs bolaget som ett privat aktiebolag med åtta tidigare anställda som aktieägare. 2005 startades dotterbolaget SIMAB Ventilation & Brandskydd AB, där all konkurrensutsatt verksamhet är koncentrerad. Förutom Sotahuset i Malmö har SIMAB en Sotarkammare i Helsingborg och i Laholm. I juli 2010 flyttade SIMAB in i det helt nybyggda Sotarhuset i Toftanäs i Malmö.

SIMAB, Europas största sotningsföretag

Idag har SIMAB drygt 80 anställda och är därmed Europas största sotningsföretag. SIMAB ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Malmö, Burlöv, Vellinge, Landskrona, Bjuv, Svalöv, Höganäs, Skurup, Trelleborg, Lomma, Staffanstorp och Laholm.

Här finns vi

Sotarhusen

Malmö

SIMAB:s huvudkammare, Sotarhuset, ligger i Malmö.

Sotarhuset 
Vevaxelgatan 28 
212 41 Malmö


Helsingborg

SIMAB:s sotarkammare i Helsingborg:

Sotarkammaren  
Muskötgatan 21 
254 66 Helsingborg

Laholm

SIMAB:s sotarkammare i Laholm.  

Sotarkammaren   
Kullsgårdsvägen 20     
312 34 Laholm 

Kontakta oss

Affärsidé

SIMAB ska göra Skånes och Hallands fastigheter säkra

Vår övergripande affärsidé är: "SIMAB ska göra Skåne och Hallands fastigheter säkra." Bakom den idén ligger vår övertygelse om hur viktigt det är att brandskydds- och ventilationskontroller utförs på ett korrekt sätt och med hänsyn till gällande lagar och regler.

För oss på SIMAB handlar säkerhet inte enbart om att förebygga brandrisker - säkerhet är även frisk luft i våra bostäder. Det vet varje person med svåra allergier en hel del om, till exempel.

När du får besök av SIMAB kan du vara helt säker på att vi är välutbildade och kunniga yrkespersoner med lång erfarenhet som gör opartiska bedömningar av den anläggning vi har kommit för att inspektera.

Vi sätter säkerheten främst, var så säker!

Certifikat och medlemskap

SIMAB ska förebygga bränder samt bidra till en god inne- och utemiljö, och därmed skapa trygghet och säkerhet åt våra kunder. Detta ska ske genom hög kompetens, personligt ansvar samt att vi är lyhörda och anpassar oss efter våra kunders behov, krav och önskemål.

Det är för oss en självklarhet att uppfylla lagar och krav samt att skapa nära och långsiktiga kundrelationer.

Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och därmed förbättra och utveckla våra tjänster, samt fördjupa våra kundrelationer.
SIMAB´s uppdrag är att förebygga bränder samt att bidra till en god inne- och utemiljö åt kommuninvånarna.

Vi skall på ett affärsmässigt sätt ständigt förbättra och förebygga företagets miljöpåverkan med hjälp av vårt miljöledningssystem. Detta gäller såväl den direkta påverkan på miljön från verksamheten i form av resursförbrukning, utsläpp från transporter och avfall, liksom den påverkan vi har på våra kunders miljöbelastning.

Det är för oss en självklarhet att följa relevant miljölagstiftning och i största möjliga mål följa kommunernas miljöpolicy.

Vår viktigaste uppgift beträffande arbetsmiljön är att styra verksamheten i riktning mot en säker, hälsosam och trivsam arbetssituation för våra anställda.

Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett   rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga negativa effekter av stress, men även åtgärder för att ge anställda möjlighet till utveckling

Alla medarbetare skall ha god kännedom om betydelsen av att arbeta ergonomiskt riktigt samt vikten av att använda förekommande hjälpmedel och skyddsutrustning. Förebyggande åtgärder mot kända risker, som ex. fall, maskinarbete, datoranvändning, negativ stress, andningsbesvär av damm och gaser skall särskilt prioriteras. 
Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom SIMAB ska därför ges förutsättningar att:

  • känna till företagets mål och vision 
  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet 
  • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs 
  • utveckla sin kompetens

Minska brandrisken och spara energi med regelbunden sotning

Läs vidare