Frisk luft är livet!

SIMAB är ett ventilationsföretag verksamt i Skåne och Halland. 

Vi hjälper dig med:
- OVK och ventilationsrengöring
- Byte av fläktar och aggregat
- Renovering av ventilationskanaler

Kontakta SIMAB
Mejl:
 friskahus@simab.se
Norra Skåne:
 042-12 20 25 
Halland: 0430-68 63 80
Södra Skåne: 040-49 00 03.

Investera i en hälsosam inomhusmiljö. Då mår både hus och boende bra.

Välkommen till SIMAB.


Kontor

  • Södra Skåne
  • Norra Skåne
  • SIMAB Ventilation
  • Halland

Växel: 040-59 02 80,  
0410-44 280

E-post: sot@simab.se 

Växel:  042-12 20 25,  0431-883 38, 0418-590 80

E-post: sot@simab.se 


Växel: 040-49 00 03, 042-12 20 25, 0410-44 280  och 0430-68 63 80.

E-post: info@simab.se


Växel: 0430-68 63 80
E-post: sot@simab.se