Energideklarera Ditt hus

SIMAB Energi hjälper Dig att Energideklarera Ditt hus.

Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser.

Dessutom finns det i de flesta fall en ekonomisk vinst att göra för dig som husägare. Detta via de åtgärdsförslag besiktningsmannen kommer fram till. Utfallet dokumenteras och redovisas snyggt och enkelt i ett protokoll.

Med en energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen, du kan även minska dina energikostnader och samtidigt värna om miljön.

Från och med 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs energideklareras. Flerfamiljshus ska energideklareras vart tionde år.

Blankett. 

I priset ingår alltid kontroll på plats i fastigheten av ackrediterad energiexpert. Milersättning tillkommer.

Utökad kontroll kan gälla ventilationsrengöring/VK, (Ventilations kontroll), OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och kontroll av eldstäder. Samtliga tjänster utförs av certifierad personal.