Kunskap är det bästa brandskyddet

I den bästa av världar är brandskydd en självklarhet. Det finns brandvarnare och brandsläckare. Rökluckor är kontrollerade och fungerar. Fastighetens totala brandskydd är godkänt.

Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar alla gånger. Vi på SIMAB kan hjälpa dig med brandskyddet i din fastighet. Det gör vi genom att:

  • Kontrollera din fastighets totala brandskydd.
  • Kontrollera och serva rökluckor.
  • Montera nya brandvarnare, även seriekopplade, och kontrollera att befintliga brandvarnare fungerar.
  • Informera och utbilda om brandskydd och ventilation.

Våra brandskyddstekniker gör din bostad till en säker bostad!

Brandskydd
  • Sotning och kontroll av eldstäder och rökkanaler.
  • Rengöring av imkanal med därtill hörande kåpor, fläktar och don.
  • Kontroll av övrigt brandskydd i fastigheten som t ex kontroll av utrymningsvägar.
  • Kontroll och service av rökluckor och brandgasventilation, inmontering av brandvarnare och information till hyresgästerna etc.
Innemiljö
  • Kontroll av smutsmängd i bostadens till- och frånluftssystem och vid behov rengöring av uteluftsintag, don, kanaler, fläktar och aggregat.
  • Kontroll av till- och frånluftsflöden samt luftrörelsen och vid behov injustering av hela eller delar av systemet.