Gör eldstaden säker

Planerar du att installera en ny eldstad i ett gammalt hus, med en befintlig skorsten? Eller bygger du ett helt nytt hus med en ny skorsten? Oavsett vilket finns det några saker du måste tänka på och planera för.

Att tänka på vid installation av eldstad

 • Bestäm typ av eldningsapparat och användningsområde. Myseldning eller huvudsaklig uppvärmning?
 • Kontakta Byggnadsnämnden för information om speciella regler för nyinstallation av lokaleldstäder i aktuellt område.
 • Kontakta SIMAB för täthetsbesiktning av den befintliga skorstenen innan installationen påbörjas.
 • Kontakta SIMAB för installationsbesiktning. Vid besiktningen skall följande dokument vara tillgängliga; bygganmälan, CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande för rökkanalen och eldstaden, monteringsanvisningar för den aktuella produkten och eventuella tidigare besiktningsprotokoll.

Mer information och dokumentation om eldstadsinstallationer/rökkanaler och takskydd finns i BBR (Boverkets byggregler. www.boverket.se) 

Att kontrollera innan besiktning

Innan vi kommer på besiktning underlättar det både för oss och dig om du kontrollerat att:

 • Takskyddsanordningar är färdigmonterade.
 • Glidskydd finns på plats.
 • Markstege är uppställd.
 • CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande finns tillgängligt.
 • Monteringsanvisningar finns tillgängliga.
 • Rökkanalen är tillgänglig i hela sin längd för inspektion.
 • Schakt är öppet i en sida för inspektion.

   

Råd och anvisningar

Råd och anvisningar angående anmärkningar och liknande besvaras av våra besiktningsmän.

Kontakta SIMAB