Ren inomhusluft är bra för hälsan

En ren inomhusluft är bra för både hälsan och ditt hus. Genom att regelbundet se över självdragskanaler och ventilationskanaler förbättrar du inomhusluften. Ett bra ventilationsflöde gör även så att uppvärmning fungerar bättre vilket ger en bättre uppvärmningsekonomi.

Imkanalerna, det vill säga utsuget från köksfläkten måste också rensas regelbundet för bästa effekt.

SIMAB utför besiktningar, kontroller och rensningar av ventialtionskanaler, självdragskanaler och skorstenar i privata fastigheter. Sotning är reglerad i lagen och du får automatiskt besked när det är dags.

Om du önskar kan vi upprätta ett serviceavtal om rensning av ventilations- och imkanaler så håller vi reda på när det är dags att se över ditt hus nästa gång. Kontakta oss!