Ett jobb för rackare

Redan på 1500-talet började man sota skorstenar. Då uppfanns nämligen spjället för att inte låta värmen gå rakt ut i det fria och ”elda för kråkorna.” Från början var det bödelns hjälpredor, de så kallade rackarna som utförde detta smutsiga och dåligt ansedda jobb.

I början på 1700-talet ökade statusen på yrket. Då kom den första stadgan som styrde skyldigheten att få sotning utförd. I slutet av 1700-talet tillsattes 

Sotarmästare och dessa blev tilldelade distrikt där de svarade för att sotning blev utförd. Sotningen blev ett hantverk 1876 och är så än idag.

222 år i privat regi, några i kommunal…

I 222 år drevs sotningen i Malmö i privat regi. 1972 togs första steget mot kommunal sotning då tre av sex sotningsdistrikt i Malmö kommunaliserades. Fram till 1985 anslöts övriga tre sotningsdistrikt till den kommunala sotningen. 1992 flyttade den kommunala sotarkammaren till nybyggda lokaler på Russgatan 3, där huvudkontoret låg ända fram till mitten av 2010. 1994 blev sotningen ett kommunalt aktiebolag med namnet Sotarna i Malmö AB, SIMAB. 

…och privat igen

I början av 2004 såldes SIMAB och numera drivs bolaget som ett privat aktiebolag med åtta tidigare anställda som aktieägare. 2005 startades dotterbolaget SIMAB Ventilation & Brandskydd AB, där all konkurrensutsatt verksamhet är koncentrerad. Förutom Sotahuset i Malmö har SIMAB en Sotarkammare i Helsingborg. I juli 2010 flyttade SIMAB in i det helt nybyggda Sotarhuset i Toftanäs i Malmö.

SIMAB, Europas största sotningsföretag

Idag har SIMAB cirka 80 anställda och är därmed Europas största sotningsföretag. SIMAB ansvarar för sotning och Brandskyddskontroll i Malmö, Burlöv, Vellinge, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Svalöv, Höganäs, Skurup, Trelleborg, Lomma och Staffanstorp.