Täta ventilationskanaler ger en god inomhusmiljö

I den bästa av världar fungerar självdrags-ventilationen i ditt hus utan problem men vi vet av erfarenhet att självdrags-ventilationen i många fastigheter har brister.

Ett dåligt fungerande självdrag gör att matos och andra besvärande lukter stannar kvar i inomhusluften. Fukten stannar kvar i badrummet och kan också spridas och ge kondens på fönstren. Detta kan i värsta fall leda till svåra fukt- och mögelangrepp som kräver omfattande reparationer.

Inomhusmiljön förbättras genom att täta ventilationskanalerna, montera fläktar i kök och badrum eller installera aspiratorer.

Täta kanaler och en väl fungerande ventilation är också en förutsättning för att kunna minska fastighetens energikostnader. Våra tekniker vet vad som behövs för en optimal ventilation och vi levererar och installerar den utrustning som krävs.

Låt oss hjälpa dig att investera i en hälsosam och energisnål inomhusmiljö. Kontakta oss!