Förbättra inomhusmiljön med rena kanaler

http://www.youtube.com/watch?v=EETZPH0UIwo


I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras.

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssysytem. 
Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att totalrensas vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år.

SIMAB utför rensing av ventilationskanaler. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter: offertforfragan