Vi är sotarna i Skåne

http://www.youtube.com/watch?v=W3iR1PS2wpU

Sotning och ventilation berör alla - inte bara de som har en egen eldstad. Både sotning och ventilation handlar om säkerhet, komfort och hälsa. Inspektioner, installationer och tillstånd är reglerade i lagen, därför är det viktigt att anlita ett företag som följer gällande lagstiftning.

SIMAB ska tillgodose kommuninvånarnas behov av trygghet och säkerhet, vad avser sotning, rengöring och brandskyddskontroll av skorstenar, eldstäder, rök- och avgaskanaler samt imkanaler.

SIMAB arbetar även med ventilationsrensning och OVK i bostäder, kontor, skolor och kommersiella lokaler. 

SIMAB är ett modernt företag med gamla anor - vi har faktiskt funnits i närmare 250 år. Vi finns till för att göra Skånes fastigheter säkrare och jobbar som vi alltid gjort: med yrkesstolthet, noggrannhet och gott humör.

Visst du förresten att vi som sotar egentligen heter skorstensfejare? Men det går bra att kalla oss "sotare", som du förmodligen alltid gjort.