OVK - Lagstadgad, obligatorisk ventilationskontroll

OVK är en lagstadgad besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. OVK görs med olika intervaller beroende på hur avancerat ventilationssystemet är.

Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Tidsfrister OVK utförda efter 1 juli 2009

Skolor, dagis etc: 3 år

Flerbostadshus, kontor med mekanisk till och frånluftsystem: 3 år

Flerbostadshus, kontor med frånluftsfläktsystem: 6 år

Flerbostadshus, kontor med självdrag: 6 år

Tidsfrister OVK utförda före 2009

Skolor, dagis etc 2 år

Flerbostadshus, kontor med mekanisk till och frånluftsystem: 3 år

Flerbostadshus, kontor med frånluftsfläktsystem: 6 år

Flerbostadshus, kontor med självdrag: 9 år

Läs mer om OVK i Sotarbloggen.

Nyttan med OVK

Vid ca 1 mm sotbeläggning i värmepannan försämras verkningsgraden med 8-10% och utsläppen av föroreningar ökar. Detsamma gäller ventilationsanläggningar. Ju mer smuts i kanalerna och fläktarna desto mer energi går det åt att driva systemet.

Luftväxlingen i huset blir sämre vilket innebär att fuktskador kan uppstå i t ex. badrum och grovkök där det är mycket fukt.

Damm och partiklar som alstras av människor och djur stannar kvar längre i inomhusluften och de som vistas i miljön mår sämre.

Protokoll

Ett protokoll upprättas vid varje ordinarie sotning. Detta protokoll är som ett "bilbesiktningsintyg". Sotaren kontrollerar det objekt som sotas och hur funktionen är, vad för slags rökkanal m.m. som finns i fastigheten och framför allt en kontroll av brandskyddet.

Vid avslutat arbete lämnas ett protokoll med information om anläggningen är godkänd eller inte. Ett exemplar av detta protokoll registreras och arkiveras åt räddningsnämnden.

OVK är lagstadgad sedan 1992.