Energideklarera Ditt hus

SIMAB Energi hjälper Dig att Energideklarera Ditt hus.

Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser.

Dessutom finns det i de flesta fall en ekonomisk vinst att göra för dig som husägare. Detta via de åtgärdsförslag besiktningsmannen kommer fram till. Utfallet dokumenteras och redovisas snyggt och enkelt i ett protokoll.

Med en energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen, du kan även minska dina energikostnader och samtidigt värna om miljön.

Från och med 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs energideklareras.
Flerfamiljshus ska energideklareras vart tionde år.

Priser
Energideklaration   Exkl. moms   Inkl. moms
Småhus / enfamiljshus 1 920 kr 2 400 kr 
Stora fastigheter (flerfamiljshus) Kontakta SIMAB för offert

  
Timdebitering vid utökade kontroller 650 kr 813 kr

I priset ingår alltid kontroll på plats i fastigheten av ackrediterad energiexpert. Milersättning tillkommer.

Utökad kontroll kan gälla ventilationsrengöring/VK, (Ventilations kontroll), OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och kontroll av eldstäder. Samtliga tjänster utförs av certifierad personal.


 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ring 040-59 02 82 eller maila energi@simab.se

Mer om Energideklarationer på Boverkets hemsida